Voznik Začetnik

Komu je namenjen tečaj?

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja.

Zakon narekuje obvezno udeležbo na vadbi varne vožnje po šestih (6) mesecih po pridobitvi vozniškega dovoljenja in to znotraj obdobja, ko smo voznik začetnik. Tečaji se izvajajo v enem dnevu v skupinah do 12 oseb.

Vsebina programa:

  • teoretični del (1 šolska ura - 45 min): Razprava o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji skozi ovinek, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.
  • praktičen del (6 šolskih ur - 4h 15 min): Poteka na poligonu varne vožnje Raceland Krško, udeleženci pa se ga udeležite z lastnimi vozili, lahko pa si vozilo sposodite tudi pri nas na poligonu. Praktičen del obsega več praktičnih vaj, udeleženci pa ste s prenosno radijsko postajo v stalni zvezi z inštruktorjem. Vsako vajo inštruktor razloži in tudi pokaže s svojim vozilom. Udeleženci mu nato sledite drug za drugim, inštruktor pa spremlja vsak vaš gib in vam sproti daje navodila za izboljšanje vašega odziva na nastalo situacijo.
  • skupinska delavnica (3 šolske ure): Na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, se udeleženci seznanite z razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji.

Cena 125,00 € z DDV (določena s strani države).


Pagrat d.o.o. © 2013