Voznik Začetnik

Komu je namenjen tečaj?

Vsi, ki ste pridobili vozniško dovoljenje za A ali B kategorijo motornih vozil po 13.08.2010 se od 01.07.2011 lahko udeležujete vadbe varne vožnje po novem pravilniku. Zakon narekuje obvezno udeležbo na vadbi varne vožnje najmanj 4 mesece po pridobitvi vozniškega dovoljenja in to znotraj obdobja, ko smo voznik začetnik. Tečaji se izvajajo v enem dnevu v skupinah do 12 oseb in traja od 8 do 9 ur.

Vsebina programa:

  • teoretični del (1 šolska ura - 45 min): Razprava o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo, predstavitev tehnik zaviranja v sili, možnih reakcij vozila pri vožnji skozi ovinek, tehničnih osnov in delovanja fizikalnih zakonitosti vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozila in varnostnih naprav v vozilu.
  • praktičen del (6 šolskih ur - 4h 15 min): Poteka na poligonu varne vožnje Raceland Krško, udeleženci pa se ga udeležite z lastnimi vozili, lahko pa si vozilo sposodite tudi pri nas na poligonu. Praktičen del obsega več praktičnih vaj, udeleženci pa ste s prenosno radijsko postajo v stalni zvezi z inštruktorjem. Vsako vajo inštruktor razloži in tudi pokaže s svojim vozilom. Udeleženci mu nato sledite drug za drugim, inštruktor pa spremlja vsak vaš gib in vam sproti daje navodila za izboljšanje vašega odziva na nastalo situacijo.
  • skupinska delavnica (3 šolske ure): Na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa, se udeleženci seznanite z razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji.

Cena 125,00 € z ddv (določena s strani države).


Pagrat d.o.o. © 2013