Pokličite nas : 041 470 371 / Dežurna številka 041 379 333
Odpiralni čas : Pon-Pet 8:00-15:00
Pokličite nas : 041 470 371
Odpiralni čas : Pon-Pet 8:00-15:00
Prijavi se!
Prijavi se!
Pogosta vprašanja2021-12-27T09:18:16+01:00

Pogosta vprašanja

Ali potrebujem kodo 95, če opravljam prevoze blaga za lastne potrebe?2021-12-27T09:13:29+01:00

Za prevoze blaga ali potnikov za lastne potrebe koda 95 ni potrebna.

Če mi je koda 95 že potekla, moram še enkrat opravljati izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije?2021-12-27T09:13:16+01:00

Ne, ponovno opravljanje izpita ni potrebno. Oglasite se pri izvajalcu rednega usposabljanja, da ugotovite, katere teme predavanj vam manjkajo. Ko opravite manjkajoča predavanja, si na podlagi potrdila, ki ga izda izvajalec rednega usposabljanja, na upravni enoti podaljšate kodo 95.

Kaj je redno usposabljanje voznikov?2021-12-27T09:13:04+01:00

Redno usposabljanje se izvaja v obliki predavanj. Na podlagi rednega usposabljanja si posameznik lahko podaljšuje kodo 95. Redno usposabljanje se opravlja vsakih pet let v obsegu 35 ur, ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Teme predavanj določa Ministrstvo za promet.

Kdo mora pridobiti temeljno kvalifikacijo za voznike motornih vozil v cestnem prometu (koda 95)?2021-12-27T09:12:49+01:00

Vozniki, ki opravljajo javne prevoze potnikov z avtobusi ter vozniki, ki opravljajo javne prevoze blaga z vozili z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kg.

Kaj pomeni odložitev izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja?2021-12-27T09:12:25+01:00

Oseba, ki ji je sodišče odredilo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko v roku 15 dni poda prošnjo za odložitev izvršbe. K predlogu mora priložiti zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Sodišče lahko prošnji ugodi ali ne. V primeru slednjega sledi takojšen odvzem vozniškega dovoljenja. V primeru ugodne rešitve sodišče izreče odložitev pod pogojem, da izpolni obveznosti, ki jih določi in v preizkusni dobi (6 do 24 mesecev) ne stori hujšega prekrška. V času odložitve voznik obdrži vozniško dovoljenje in lahko vozi v cestnem prometu.

Kaj moram storiti za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja?2021-12-27T09:12:13+01:00

Oseba, ki ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (v nadaljevanju voznik povratnik), mora opraviti kontrolni zdravstveni pregled, na katerem zdravnik določi ali se mora oseba udeležiti:
programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali
rehabilitacijskega programa.

Po udeležbi na določenem programu voznik povratnik prejme potrdilo, ki je pogoj za ponovno opravljanje vozniškega izpita v izbrani avtošoli. Udeleženec se mora v roku 3 mesecev po opravljenem programu prijaviti na izpit.

Kaj lahko storim, če sem imel v litru izdihanega zraka večjo prisotnost alkohola?2021-12-27T09:11:56+01:00

V primeru, da je voznik imel v litru izdihanega zraka več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama alkohola (več kot 0,80 do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi), se lahko udeleži rehabilitacijskega programa, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, na podlagi predhodno opravljenega kontrolnega zdravstvenega pregleda.

Kdo se lahko udeleži zdravstvenega pregleda s svetovanjem?2021-12-27T09:11:41+01:00

Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži oseba, ki je kazenske točke pridobila zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi:

Pregleda se lahko udeleži oseba, ki v organizmu ni imela alkohola (npr. voznik začetnik, poklicni voznik itd.) ali če je bilo ugotovljeno, da je imela v litru izdihanega zraka do vključno 0,24 miligrama alkohola (do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi).
Drugi vozniki, ki so imeli v litru izdihanega zraka več kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama alkohola (več kot 0,50 do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi).

Koliko časa velja potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo?2021-12-27T09:11:26+01:00

Potrdilo o opravljenem programu velja tri mesece.

Ali obstajajo omejitve glede izbrisa kazenskih točk?2021-12-27T09:11:14+01:00

Voznik lahko z opravljenim programom izbriše 4 kazenske točke le enkrat v treh letih, ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, zdravstveni pregled s svetovanjem ali če se je udeležil ustreznega rehabilitacijskega programa.

Kdo se lahko udeleži programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo – izbris kazenskih točk?2021-12-27T09:11:03+01:00

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže 4 kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v treh letih, izbrišejo iz evidence štiri kazenske točke.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.

Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže 4 in ne preseže 17 kazenskih točk (voznik začetnik pa ne preseže 6 kazenskih točk). Pri tem kazenske točke na smejo biti pridobljene zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in ostalih psihoaktivnih snovi. V nadaljevanju sledita konkretna primera:

PRIMER 1: Imam 3 kazenske točke zaradi prekoračitve hitrosti in 3 kazenske točke, ker sem obračal vozilo na mestu, kjer je obračanje prepovedano.
Voznik se lahko prostovoljno udeleži »programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo«.

PRIMER 2: Imam 5 kazenskih točk zaradi prehitevanja po odstavnem pasu na avtocesti in 8 kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ker sem imel v organizmu 0,60 grama alkohola na kilogram krvi (cca 0,28 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).
Voznik se lahko prostovoljno udeleži »zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku«, ker je kazenske točke pridobil tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Kdo se mora udeležiti programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo – izbris kazenskih točk?2021-12-27T09:10:45+01:00

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita udeležiti tudi oseba, ki ji je prenehala veljavnost vozniškega dovoljenja.

Imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže 4 in ne preseže 17 kazenskih točk (voznik začetnik pa ne preseže 6 kazenskih točk). Pri tem kazenske točke na smejo biti pridobljene zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in ostalih psihoaktivnih snovi. V nadaljevanju sledita konkretna primera:

PRIMER 1: Imam 3 kazenske točke zaradi prekoračitve hitrosti in 3 kazenske točke, ker sem obračal vozilo na mestu, kjer je obračanje prepovedano.
Voznik se lahko prostovoljno udeleži »programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo«.

PRIMER 2: Imam 5 kazenskih točk zaradi prehitevanja po odstavnem pasu na avtocesti in 8 kazenskih točk zaradi vožnje pod vplivom alkohola, ker sem imel v organizmu 0,60 grama alkohola na kilogram krvi (cca 0,28 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).
Voznik se lahko prostovoljno udeleži »zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku«, ker je kazenske točke pridobil tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Kdo mora opraviti program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika?2021-12-27T09:10:31+01:00

Za voznike začetnike je po zakonu predvideno opravljanje programa vadbe varne vožnje in udeležbe na skupinski delavnici. Ta tečaj ni enak navadnemu tečaju varne vožnje, temveč je prilagojen mladim voznikom in namenjen spoznavanju kritičnih situacij v nadzorovanem in varnem okolju, kjer se lahko naučite pravilnih odzivov in ukrepov, še preden boste s tem soočeni v vsakdanjem prometu.

Program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika mora opraviti voznik začetnik, ki ima v RS stalno ali začasno prebivališče in je v RS opravil vozniški izpit in pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2, A ali B po 13. avgustu 2010.

Program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov mora opraviti tudi voznik, ki je pridobil slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B na podlagi tujega veljavnega vozniškega dovoljenja, od izdaje katerega pa je minilo manj kot eno leto ter v državi, kjer je pridobil vozniško dovoljenje, ni opravil takšnega programa.

Programa dodatnega usposabljanja se mora voznik začetnik udeležiti po najmanj štirih mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja, opraviti pa ga mora pred iztekom dveh let.

Ali z vašim tečajem lahko brišem kazenske točke?2021-12-27T09:09:08+01:00

Za namen izbrisa kazenskih točk izvajamo poseben program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del poteka v obliki predavanj v obsegu 12 pedagoških ur, praktični del pa v obliki treninga varne vožnje v obsegu 6 ur. Praktični del se izvaja z lastnimi vozili.

Program za izbris kazenskih točk je namenjen vsem, ki ste dosegli 4 in niste presegli 17 kazenskih točk (voznik začetnik od 4 do 6 kazenskih točk). Od 1. oktobra 2011 dalje se lahko programa udeležite tudi na lastno željo, saj napotilo s strani Ministrstva za pravosodje z novim zakonom, ki je v veljavi od 1. julija 2011, ni več potrebno. Programa se lahko udeležite enkrat v obdobju treh let, s potrdilom o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo pa vam sodišče iz evidence izbriše 4 kazenske točke.

Ali se vozilo pri vadbi kakorkoli poškoduje?2021-12-27T09:09:24+01:00

Ne, vozilo se med vadbo ne bo poškodovalo. Tudi obraba pnevmatik je minimalna – med najbolj intenzivnimi programi je obraba pnevmatik enaka obrabi, ki bi jo utrpele med običajno vožnjo na relaciji 100 km.

Vsem udeležencem zato brez zadržkov svetujemo, da se tečaja udeležijo z vozilom, ki ga tudi sicer uporabljajo, saj je v takem primeru vadba najbolj uspešna.

Vaje se izvajajo na mokri in spolzki podlagi, kar na varen, nazoren in učinkovit način ponazori situacije, ki se pogosto pripetijo tudi v vsakdanjem prometu. Tem so dodane tudi posebne vodne ovire, ki jih upravlja računalniško podprt sistem in na zelo realističen način prikažejo različne prometne situacije, ko je še posebej pomembno, da znamo nastalo vozno situacijo pravilno oceniti, jo predvideti in v njej pravilno ukrepati. Zaradi posebnih drsnih površin je obraba minimalna. Ali se vozilo pri vadbi kakorkoli poškoduje?
Ne, vozilo se med vadbo ne bo poškodovalo. Tudi obraba pnevmatik je minimalna – med najbolj intenzivnimi programi je obraba pnevmatik enaka obrabi, ki bi jo utrpele med običajno vožnjo na relaciji 100 km.

Vsem udeležencem zato brez zadržkov svetujemo, da se tečaja udeležijo z vozilom, ki ga tudi sicer uporabljajo, saj je v takem primeru vadba najbolj uspešna.

Vaje se izvajajo na mokri in spolzki podlagi, kar na varen, nazoren in učinkovit način ponazori situacije, ki se pogosto pripetijo tudi v vsakdanjem prometu. Tem so dodane tudi posebne vodne ovire, ki jih upravlja računalniško podprt sistem in na zelo realističen način prikažejo različne prometne situacije, ko je še posebej pomembno, da znamo nastalo vozno situacijo pravilno oceniti, jo predvideti in v njej pravilno ukrepati. Zaradi posebnih drsnih površin je obraba minimalna.

Kdo se lahko udeleži osnovnega tečaja varne vožnje?2021-12-27T09:09:39+01:00

V Raceland centru varne vožnje izvajamo programe varne vožnje, prilagojene različnim ciljnim skupinam in stopnjam zahtevnosti. Namenjeni so vsem voznicam in voznikom, priporočamo pa, da ima udeleženec že nekaj izkušenj in prevoženih kilometrov. Ti programi se vsebinsko razlikujejo od programa dodatnega usposabljanja za voznika začetnika, tako da le-ti ne veljajo kot izpolnitev pogoja, ki se zahteva za voznika začetnika.

Programi varne vožnje za avtomobiliste predstavljajo priložnost, da se osveščenost voznikov obogati na zabaven, adrenalinski ter preventiven način in obenem dopolnjujejo znanja, ki jih ne moremo pridobiti v avtošolah in so zato še toliko bolj pomembni za vse voznike. Tečaji varne vožnje se situacijsko najbolj približajo tistim dogodkom in posledicam, ki se najpogosteje pripetijo na cesti v različnih pogojih in razmerah vožnje.

Primerni so za vse voznice in voznike, tako za tiste v zrelih letih kot tudi za mlade. Izkušnje iz tujine namreč dokazujejo, da postanemo po udeležbi na tako tehnično in vsebinsko pripravljenem tečaju občutno bolj varni vozniki. Ko se na cesti nenadoma znajdemo v težavi je naš odzivni čas povprečno ena sekunda. V tej eni sekundi se odločamo, kako bomo postopali in na kakšen način bomo ravnali. Na tečaju se naučimo spoznati določeno krizno situacijo in kako to situacijo preprečiti in jo uspešno premagati, saj nam na cesti morda ravno to lahko reši življenje.

Kdo se lahko udeleži nadaljevalnega tečaja varne vožnje?2021-12-27T09:09:56+01:00

Nadaljevalni tečaj varne vožnje za avtomobiliste je namenjen vsem, ki želite izpopolniti znanje iz osnovnega tečaja. Pogoj za udeležbo na nadaljevalnem tečaju je uspešno opravljen osnovni tečaj varne vožnje v AMZS centru varne vožnje in vozilo opremljeno z ABS zavornim sistemom.

Kdo je voznik začetnik?2021-12-27T09:10:14+01:00

Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali v tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2, A ali B, čeprav ima že vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G več kot dve leti.

Go to Top